O nama

Njemačke vanjskotrgovinske komore, skraćeno AHK, su dio mreže koju čini 150 komora u preko 93 zemalja svijeta. Prisutne su u svim zemljama sa kojima Njemačka ima dobre trgovinske odnose i koje su za njemačku privredu od izuzetnog značaja. AHK mreža je sinonim za iskustvo, know-how, resurse, kapacitete i kontakte te se u skladu s tim po nalogu Savezne vlade angažuje za unapređenje vanjske trgovine Njemačke.

Upravni odbor Wirtschaftsverein BiH sastoji se od 8 članova, a na čelu udruženja se nalazi predsjednik udruženja. Upravni odbor se…

Opće informacije o Predstavništvu njemačke privrede u Bosni i Hercegovini te mreži Njemačkih vanjskotrgovinskih komora. …