Traženje lokacije

Podržavamo njemačke kompanije u pronalaženju odgovarajuće lokacije za proizvodni pogon ili poslovni prostor, npr. prodajni ured, u Bosni i Hercegovini.

Predstavništvo njemačke privrede u BiH je u bliskom kontaktu sa lokalnim zajednicama, te svojom ekspertizom doprinosi izboru ekonomski i strateški pogodne lokacije.

Vaše prednosti:

  • Stručnost kroz dugogodišnje iskustvo na tržištu
  • Analiza tržišta
  • Savjetovanje o osnivanju kompanije
  • Poznavanje važnih faktora u odabiru lokacije i pristup bazama podataka
  • Saradnja sa lokalnim investicionim organizacijama za razvoj
  • Saradnja sa lokalnim zajednicama

Pored navedenog, moguća je sveobuhvatna podrška na licu mjesta:

  • Ustupanje individualne kontakt osobe za Vaš projekat iz našeg tima stručnjaka
  • Pratnja na dogovorene sastanke
  • Rado Vam stojimo na raspolaganju i u ulozi ličnog prevodioca