alp Bayern - Agencija za hranu/proizvode iz Bavarske

Kao marketinška agencija bavarskog državnog ministarstva za hranu, poljoprivredu i šumarstvo, težimo daljem jačanju dobre reputacije "bavarskog brenda" u prehrambenom sektoru. U sklopu izvoznog marketinga alp Bayern provodi različite mjere za promociju prodaje na stranim tržištima. Ovim se želi povećati svijest o bavarskom brendu među prehrambenim proizvodima u inostranstvu i podržati izvozno orijentisane bavarske proizvođače u otvaranju novih kanala prodaje.

alp Bavaria projekat 2023:

  • Tema: "Tržišni pregled tržišta hrane u Jugoistočnoj Evropi".