Ekskluzivnost i izdvojeno pozicioniranje

Ekskluzivno članstvo Vašoj kompaniji osigurava izdvojeno pozicioniranje u okviru aktivnosti AHK BiH u periodu od 12 mjeseci kao i čitav niz pogodnosti i popusta.

© Getty Images/alvarez

Osim toga, kao Ekskluzivni član ekskluzivno ćete zastupati i Vašu branšu među članovima ove kategorije.

Vaše pogodnosti

  • Osnovna godišnja članarina
  • Vaš logotip na početnoj stranici AHK BiH kao Exkluzivni član
  • Vaš logotip odn. naziv firme u publikacijama i na socijalnim mrežama AHK BiH
  • Naziv firme u signaturi e-maila (50.000 e-mailova godišnje)
  • Vaš logotip na pozivnicama za događaje Udruženja/AHK
  • Govor / Obračanje na jednom od naših događaja
  • Logo firme na poleđini vizit karti uposlenika AHK BIH
  • 12 besplatnih objava novosti člana na webu/društvenim mrežama AHK BIH
  • Interview/članak ili oglas u jednoj publikaciji ili na web stranici AHK BiH
  • Istaknut logo u našim Newsletterima - "Ekskluzivni član"

*Glavni događaji: Novogodišnji prijem, Skupština članova, Ljetna proslava