Naš tim

Rukovodstvo

Stefanie Ziska

Direktorica Predstavništva njemačke privrede u BiH

Azra Ramić

Zamjenica direktorice Predstavništva njemačke privrede u BiH;
Direktorica DEinternational d.o.o.

Poslovne usluge

Nerma Salihović

Menadžer poslovnog savjetovanja

Midheta Jeina

Projektni menadžer
EUREM Energy-Manager

Wirtschaftsverein BIH

Amer Suljic

Projektni menadžer Wirtschaftsverein BIH

Aida Bajramović

Porodiljsko odsustvo

Administracija, računovodstvo i finansije

Jasmina Bulić

Voditelj finansija i administracije

Nejra Bijedić-Prolić

Administracija, finansije i računovodstvo