Poslovne prilike BiH - DE

© iStock.com/YurolaitsAlbert

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini stvara konkretne poslovne prilike između njemačkih i bosanskohercegovačkih kompanija. 

Nekoliko projekata sa različitim industrijskim fokusima promoviše bilateralnu razmjenu.

Naši trenutni projekti: