Upravni odbor Wirtschaftsverein BiH

Upravni odbor Wirtschaftsverein BiH sastoji se od 8 članova, a na čelu udruženja se nalazi predsjednik udruženja. Upravni odbor se bira svake četiri godine.

© shironosov

Upravni odbor:

  1. Draganović Rizvić Adela, Ernst & Young              
  2. Galijašević Mahmut, Mann + Hummel BiH Tešanj (Predsjednik)    
  3. Köpruner Snježana, GS TMT      
  4. Penava Jadranka, Meggle BH d.o.o.
  5. Muidža Branimir, Tvornica cementa Kakanj d.d.                      
  6. Peljto Muamer, TÜV Adria d.o.o. (Predsjednik Upravnog odbora)            
  7. Ramić Azra, AHK BiH           
  8. Ziska Stefanie, AHK BiH