Premium članstvo

Premium članstvo Vašoj kompaniji osigurava povećani publicitet, poboljšanje imidža, te ćete uživati u nizu drugih pogodnosti i popusta.

© Getty Images/Cecilie_Arcurs

Vaše pogodnosti

  • Osnovna godišnja članarina
  • Vaš logotip na početnoj stranici AHK BiH
  • Vaš logo odn. naziv kompanije u publikacijama odn. na socijalnim mrežama
  • Naziv kompanije u signaturi e-maila AHK BiH (50.000 e-mailova godišnje)
  • izložba promo materijala na našim događajima
  • Logo na našem Newsletteru - "Premium partner"
  • 8 besplatnih objava novosti člana na webu/društvenim mrežama AHK BIH
  • Logo na online mapi članova

∗Glavni događaji: Novogodišnji prijem, Skupština članova, Ljetna proslava