BFP - Bayern Fit for Partnership

Iz Bavarske do ostatka svijeta! Bayern International aktivno promoviše i podržava bavarske kompanije u njihovom izvoznom poslovanju. U saradnji sa bavarskim Ministarstvom za ekonomiju, srednjim preduzećima nude ciljanu podršku uz internacionalizaciju i sveobuhvatnu uslugu.

BFP - Bayern Fit for Partnership Projekte 2022:

  • Tema: “Savremene tehnologije za prečišćavanje vode za piće i tretman otpadnih voda u Srbiji i Bosni i Hercegovini”.
  • Tema: “Drvna industrija i industrija namještaja u Bosni i Hercegovini“.