Getty Images/gilaxia
Online
Događaj za članove
Webinar "Privredni hotspotovi: Fokusi njemačke privrede - Na Radaru: Trenutni razvoji u njemačkoj industriji"
Event Start
13/02/2024 · 14:00
Event End
13/02/2024 · 15:30

Za članove!

 

Srdačno vas pozivamo na naš webinar 13.2.2024. godine od 14:00 do 15:30 sati. Tokom ovog događaja ćemo istraživati ključne trendove i izazove u njemačkoj industriji te pritom razmatrati šire utjecaje na međunarodna tržišta, posebno na vanjsku trgovinu Bosne i Hercegovine i njene ključne industrije.

Sesija će pružiti detaljnu analizu o tome kako promjene u njemačkoj industriji utiču na privredu u Bosni i Hercegovini i potencijalno je transformiraju, posebno u ključnim sektorima poput metalne, drvne i prehrambene industrije.

Učesnici će dobiti uvid u bilateralne trgovinske odnose, investicijske mogućnosti i dinamiku tržišta, koje se oblikuje ovim interakcijama.

Ovaj sveobuhvatan pregled pružit će stručnjacima i investitorima potrebno znanje kako bi efikasno upravljali i koristili povezanost ova dva ekonomska sistema.

Upite za više informacija i prijave možete poslati na amer.suljic(at)ahk.ba 

Predavač: Mirela Kadić, Konsultant za prodaju s fokusom na promociju izvoza, međunarodnu trgovinu i razvoj

Mirela Kadić je Account manager za neke od najvećih trgovinskih udruženja u Njemačkoj i Europi (GEFA, Food Made in Germany, BMEL, VDMA, AMS Europe, Aluminium Deutschland, Deutsche Diabetes Gesellschaft). Usko sarađuje sa širokim spektrom klijenata iz javnog sektora, uključujući trgovačka udruženja, mreže klastera, ministarstva, privredne komore, organizacije za promociju trgovine i investicija, pomažući im da prioritetiziraju izvozna tržišta, razumiju preferencije potrošača i analiziraju konkurenciju.

Prijave na: amer.suljic(at)ahk.ba