Članovi

U posjeti kod Bruderherz&CO d.o.o. Lukavac

16/10/2023

Bruderherz&CO d.o.o. Lukavac je kompanija iz sjeveroistočne Bosne, odnosno malog grada Lukavca. Kompanija je osnovana 2021. godine, te je kao relativno mlada kompanija za vrlo kratko vrijeme prepoznata na lokalnom nivou. Kao rezultat kvalitetnog rada i predanosti ostvarene su značajne saradnje sa velikim i značajnim kompanijama GIKIL Lukavac i SISECAM Soda Lukavac, a takođe je uspostavljena saradnja i sa austrijskom kompanijom BPAS GmbH. 


Osnovna djelatnost kompanije izrada i montaža metalnih i čeličnih konstrukcija, izgradnja cjevovoda i nosača cjevovoda, montaža i remont dijelova konstrukcija, usluge zavarivanja, nabavka specijalne opreme za naše kupce kao što su (opruge, prirubnice, željeznički pribor i pragovi, rezervoari i td).


Bruderherz&CO d.o.o. trenutno broji blizu 40 radnika i taj broj je u stalnom porastu zbog ekspanzije i obima posla koji je ove godine zabilježen. Treba napomenuti, da je 2023. godina nadmašila sva očekivanja kada je u pitanju poslovanje kompanije i prema planiranim poslovima do kraja godine zabilježit će se rast prometa u odnosnu na prethodnu godinu za  cca. 600 %. To je dovoljan pokazatelj predanosti, kvalitetnog rada i potencijala koji ova kompanija posjeduje. 

Više o njihovim uslugama i proizvodima:

Publikacije na temu