Istraživanje adresa

Kao prvi korak ka ulasku na njemačko tržište i prilikom potrage za odgovarajućim poslovni partnerom, pružamo Vam uslugu istraživanja adresa.

© iStock.com/ipopba

Pritom za Vas istražujemo privredne subjekte u Njemačkoj, te Vam dostavljamo listu sa kontakt podacima firmi. Naše dugogodišnje iskustvo na tržištu osigurat će Vam pouzdanu selekciju.