Tri privredne grane zaslužne za smanjenje CO2 u Njemačkoj

Po prvim procjenama emisija stakleničkih plinova u Njemačkoj je pala i u 2018. Time je prošle godine bila gotovo 31 posto niža nego 1990. Koji udio imaju pojedini sektori na smanjenje stakleničkih plinova te koji su ciljevi Njemačke i Evropske unije za njihovo daljnje smanjenje?

  • © Getty Images/cirano83

Po prvim procjenama Savezne uprave za zaštitu okoliša Njemačka je do 2018. smanjila emisiju stakleničkih plinova za 31 posto u odnosu na 1990. Veliki udio u tome imalo je iznadprosječno smanjenje emisije ispušnih plinova zgrada (minus 44 posto), u energetskom sektoru (minus 33 posto) i u industriji (minus 31 posto). Ispodprosječno je smanjena emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi (minus 22 posto) i u saobraćajnom sektoru (minus 1 posto). Godine 2018. otpušteno je ukupno oko 866 milijuna tona ekvivalenata ugljičnog dioksida, što je 385 miliona tona manje nego 1990. Ekvivalenti CO2 mjerna su jedinica za standardizaciju klimatskih efekata sedam različitih stakleničkih plinova (kako UBA ovdje objašnjava, uz CO2 postoji još šest).

Zgrade, energetika i industrija zaslužne za pad emisije

Za većinu apsolutnoga smanjenja emisija u visini od 385 miliona tona odgovorna je energetika koja emitira 155 miliona tona manje nego 1990. To je 40 posto sveukupnog smanjenja emisija u Njemačkoj. Sektor zgrada emitira 93 miliona tona manje (oko 24 posto), a industrijski sektor 88 miliona tona manje (oko 23 posto). U slučaju Njemačke bitno je napomenuti da su u referentnu godinu 1990. uračunati i elektrane te industrijski pogoni bivšeg DDR-a koji su emitirali velike količine stakleničkih plinova.

Cilj do 2050 - gotovo potpuna neutralizacija stakleničkih plinova

U svom energetskom konceptu iz 2010. njemačka vlada obvezala se smanjiti emisije za najmanje 55 posto do 2030 u odnosu na 1990. (najmanje 70 posto do 2040.; između 80 i 95 posto do 2050.). Da bi se taj cilj ostvario, godišnje emisije trebale bi se smanjiti za dodatnih 304 miliona tona ekvivalenata CO2.

Do kraja 2019. njemačka vlada ima namjeru zaključiti kojim mjerama će ostvariti cilj smanjivanja emisija za 2030. U posebno osnovanom vladinom odboru za zaštitu klime odgovorni šefovi iz pet ministarstava, kancelarka i ministar financija redovito raspravljaju o napretku i planiranim mjerama. Prve sjednice održane su u aprilu i maju 2019.

U Evropskoj uniji 22 posto manje emisija nego 1990.

Usvojene mjere također će postati dio nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) koji Njemačka kao i sve ostale države članice Evropske unije do kraja godine moraju izložiti Evropskoj komisiji. Pomoću NECP-a Evropska komisija između ostalog provjerava jesu li nacionalne mjere pojedinih država u skladu s evropskim klimatskim ciljevima.

A ciljevi su sljedeći: emisije stakleničkih plinova u Evropskoj uniji moraju se do 2030. smanjiti za 40 posto u odnosu na 1990., a do 2050. za između 85 i 90 posto. Godine 2017. sve su države članice EU zajedno emitirale oko 22 posto stakleničkih plinova manje nego 1990. Za 2018. Eurostat je već objavio procjenu količine emisije CO2 koja nastaje pri sagorijevanju fosilnih energenata, prema kojoj je diljem Evropske unije emitirano 2,5 posto manje ugljičnog dioksida nego godinu ranije.

Izvor: Savezno ministarstvo gospodarstva i energetike (BMWi)

Back