Dualno obrazovanje

U dualnome sistemu obrazovanja učenici su od početka školovanja zaposleni u kompanijama u kojim usvajaju praktična znanja, a teorijsku nastavu pohađaju u stručnim školama.

© iStock.com/kali9

Njemački model dualnog stručnog obrazovanja posljednjih je godina pravi izvozni hit. Mnoge evropske države prepoznale su u tom modelu učinkovit instrument za osiguranje kvalitetne i stručne mlade radne snage te njihovo što bolje uključivanje u tržište rada. I Bosna i Hercegovina – suočena s visokom stopom nezaposlenosti mladih i manjkom stručnog kadra – se priključuje trendu, a među inicijatorima tih nastojanja je Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini.

No, šta je zapravo dualno obrazovanje? Radi se o principu funkcionisanja dva partnera – s jedne strane škola, a s druge strane kompanija dijele odgovornost o stručnom obrazovanju mladih. Pritom naglasak leži na „učenju kroz rad“. Naime, u okviru dualnog sistema obrazovanja učenici su od početka školovanja zaposleni u kompanijama u kojima tri do četiri dana u sedmici usvajaju praktično znanje. Teorijska se nastava izvodi jedan do dva dana u sedmici u stručnim školama.

Na taj način učenici stiču obrazovanje po mjeri potreba tržišta rada. Činjenica da se više od dvije trećine mladih u Njemačkoj odlučuje na dualno obrazovanje, a da je stopa nezaposlenosti mladih u toj državi godinama najniža u Europskoj uniji, govori u prilog uspješnosti tog načina saradnje privrede i obrazovanja.

Jasno je da njemački model dualnog sistema obrazovanja ne može u potpunosti biti preslikan na druge zemlje. Međutim, najvažniji elementi mogu pronaći svoje mjesto u njihovim obrazovnim sistemima, a ključnu ulogu u toj namjeri preuzimaju bilateralne komore.

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini (AHK) provodi pilot projekat Skills Expert s ciljem uvođenja, testiranja i vrednovanja rezultata dualnog stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Projekat finansira Savezno ministarstvo za privredu i energiju (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi), kao i Udruženje njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (DIHK). Pritom će se najprije „dualizirati“ zanimanja u sektorima trgovine i turizma, a kasnije i tehnička zanimanja. Fokus je stavljen na njemački standard, kao i na okvirne nastavne planove i ispitne pravilnike koji su na snazi u Njemačkoj. AHK bi srednje- i dugoročno u Bosni i Hercegovini trebala savjetovati kompanije za osposobljavanje, koordinirati saradnju sa stručnim školama te obučavati mentore u kompanijama te osigurati kontrolu kvalitete.

Također je važno učenicima i roditeljima ukazati na to da dualni sistem obrazovanja nije jednosmjerna ulica već ga treba promatrati kao praktično orijentirani temelj za cjeloživotno učenje i istovremeno kao orijentaciju kod potrage za zanimanjem. Iako se radi o dugotrajnom procesu, uvođenje dualnog sistema obrazovanja prema njemačkim standardima trajno bi doprinijelo smanjenju jaza između očekivanja te potreba kompanija i vještina učenika koji završavaju stručne škole.