Dualno obrazovanje

Image Alternative Text
©

Dualno obrazovanje

U dualnome sistemu obrazovanja učenici su od početka školovanja zaposleni u kompanijama u kojim usvajaju praktična znanja, a teorijsku nastavu pohađaju u stručnim školama.

Image Alternative Text
© Getty Images/Paul Bradbury

Rukovodilac u proizvodnji

Motivisane i kompetentne vođe timova su ključni faktor za uspješnu proizvodnju. Program edukacije je posebno prilagođen ovoj ciljnoj grupi.

Image Alternative Text
© Getty Images/weerapatkiatdumrong

European EnergyManager - EUREM

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini nositelj je licence za provođenje edukacijskoga programa za osposobljavanje energetskih menadžera u sklopu projekta EUREM - European EnergyManager.

Image Alternative Text
© iStock.com/skynesher

Seminari

AHK Bosna nudi različite oblike seminara, kao što su radionice, treninzi i tehnički seminari, te tako svake godine obučava brojne preduzetnike, menadžere i zaposlene.