Mar 18 until Mar 23

Studijsko-poslovno putovanje bosanskohercegovačkih i srbijanskih kompanija/organizacija u Bavarsku

Mašine i tehnička oprema u metaloprerađivačkoj industriji

Predstavništvo njemačke privrede u BiH u periodu od 18. do 23. marta/ožujka 2019. g. u saradnji sa partnerskom firmom „em&s GmbH“ iz Njemačke, a pod pokroviteljstvom Bavarskog ministarstva za privredu, razvoj i energiju, organizovalo je studijsko-poslovno putovanje bosanskohercegovačkih i srbijanskih kompanija / organizacija u Bavarsku na temu „Mašine i tehnička oprema u metaloprerađivačkoj industriji“.

Ministarstvo privrede Bavarske je preko svoje agencije „Bayern International“ podržalo ovu posjetu bosanskohercegovačke/srbijanske delegacije u okviru programa „Bayern - Fit for Partnership“. Ciljevi ovog projekta su bili uspostavljanje poslovnih kontakata, razmjena iskustava, edukacija bosanskohercegovačkih tj. srbijanskih učesnika, upoznavanje savremenih i efikasnih tehnologija, kao i produbljivanje saradnje između bavarskih i bosanskohercegovačkih odn. srbijanskih kompanija i organizacija.