Sep 19

Seminar: Arbitraža u poslovanju

Prednosti i karakteristike

Praksa u međunarodnom i domaćem poslovanju je pokazala da je arbitraža, u odnosu na sud, preferirani način rješavanja sporova. Strane i domaće kompanije redovno ugovaraju arbitražu kako bi uštedile novac i vrijeme, te efikasno došle do rješenja spora.

Organizer
Details
Event Start
19/09/2019 | 09:30
Event End
19/09/2019 | 15:30
Event Language
Bosanski
Registration

Popunjen prijavni obrazac poslati do 07.09.2019. godine na mail: info(at)ahk.ba

100,00KM + PDV redovna kotizacija

80,00KM + PDV za članove Wirtschaftsverein BiH

©

Saznajte

  •  Prednosti arbitraže u odnosu na sudsko rješavanje sporova
  •  Osnovne elemente kod pregovaranja arbitražne klauzule u domaćim i međunarodnimugovornim odnosima
  •  Osnovne elemente efikasnog vođenja arbitražnog postupka

Pozivnica

Agenda

Prijavni obrazac

Ciljna skupina

Namijenjeno svima profilima polaznika koji žele saznati više o arbitražnim postupcima.

Predavačice

Armela Ramić

Nevena Jevremović

Napomena

Kotizacija uključuje učešće na predavanju, osvježenje u pauzama, te zakusku koja će biti organizovana u pauzi seminara.

 

 

Back to list