Okt 22

6th CEE Procurement & Supply Forum

22. oktobra 2019 održava se „6th CEE Procurement & Supply Forum“ u Pragu / Češka Republika.

Cilj ovog foruma je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE) sastanu sa njemačkim kompanijama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz CIE, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.

CEE Procurement & Supply Forum Vam nudi: B2B-matchmaking razgovore, interaktivne diskusije, radionice, te meet & greet stolove. Ovaj forum pruža mogućnost da se kupci iz Njemačke, Austrije i Švicarske sastanu sa dobavljačima iz Bosne i Hercegovine te ostalih zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE).

Prošle godine su se njemački kupci u Pragu sastali sa dobavljačima iz 15 zemalja Centralne i Istočne Evrope te se održalo preko 200 razgovora.

Iskažite svoje interesovanje bez naknade! Listu kupaca i obrazac za podatke vaše kompanije možete pronaći ovdje:

Supplier profile template_CEE2019

Popunjen obrazac pošaljite na: bme-international@bme.de, do 23.8.2019. Obratite pažnju na ostale stranice (Sheets) Excel dokumenta sa podacima i profilima kupaca. Iskazivanje Vašeg interesovanja nije obavezujuće - sredinom septembra ćete dobiti povratne informacije od kupaca na osnovu kojih možete donijeti odluku o učešću.

Program foruma, cijene, kontingenti hotela i ostale relevantne informacije možete pronaći ovdje:

BME_CEE Procurement & Supply Forum 2019

Back to list