Member2Members

U sklopu programa "Member2Member" kompanije-članice udruženja Wirtschaftsverien BiH nude drugim članovima posebne pogodnosti. Svi članovi i njihovi zaposlenici imaju mogućnost korištenja ponuđenih usluga.

© Getty Images/LDProd

UNIJA MF: Za sve članove AHK nudimo 15% popusta na naše usluge

UNIJA MF d.o.o. (Sarajevo/Mostar) svim članovima udruženja Wirtschaftsverein BiH daje popust od 15% na važeće cijene usluga (računovodstvo, obračun plata, pravno, poresko i finansijsko savjetovanje i revizija).

KONTAKT: Elma Bešlić (UNIJA MF d.o.o.)

T: +387 33 879 932, E: info.sa@unija.com; info.mo@unija.com


DHL: Članovima AHK 20 % popusta na DHL Express transportne usluge

DHL International d.o.o. (Sarajevo) svim članovima udruženja Wirtschaftsverein BiH daje popust* od 20% na važeće cijene za DHL Express transportne usluge u ino (izvoz i uvoz) i domaćem transportu. Uslovi za dobivanje popusta se regulišu putem ugovora o saradnji između DHL-a i firme-članice.

*Da biste ostvarili popust kod Vaše slijedeće pošiljke, ugovor o saradnji mora biti već prethodno potpisan.

KONTAKT: Selma Eminović (DHL International d.o.o.)

T: +387 33 774 000, E: selma.eminovic@dhl.com