Zastupanje sajmova

Predstavništvo njemačke privrede u BiH je zastupnik slijedećih sajmova:

i kao kontakt biro za

Kontakt

Amra Šurković

T: +387 33 29 59 14

amra.surkovic@ahk.ba