Katalog dobavljača iz Bosne i Hercegovine

U „Katalogu dobavljača iz Bosne i Hercegovine“ (Lieferantenverzeichnis Bosnien und Herzegowina) predstavilo se preko 40 bh. kompanija koje su zainteresovane za ostvarenje saradnje sa njemačkim partnerima. Katalog je objavljen na njemačkom jeziku.