Publikacije

04.07.2014

Newsletter AHK Bosne i Hercegovine

Newsletter AHK Bosne i Hercegovine informiše o budućim događanjima, projektima, sajmovima, novim članovima i uslugama Komore te aktuelnim temama vezanim za privrednu saradnju između Njemačke i Bosne i Hercegovine.

Više>>>

09.06.2017

Katalog dobavljača iz Bosne i Hercegovine

U „Katalogu dobavljača iz Bosne i Hercegovine“ (Lieferantenverzeichnis Bosnien und Herzegowina) predstavilo se preko 40 bh. kompanija koje su zainteresovane za ostvarenje saradnje sa njemačkim partnerima. Katalog je objavljen na njemačkom jeziku.

10.02.2014

Touristisches Potenzial BuH

U publikaciji "Touristisches Potenzial BuH", koja je objavljena na njemačkom jeziku i namijenjena je za njemačko tržište, na ca. 70 stranica su predstavljeni slijedeći segmenti turizma: zimski i planinski, eko/etno, spa/termalni, kulturni/gradski, vjerski, avanturistički i ljetni turizam. Osim toga, publikacija ukazuje na neke mogućnosti poslovnog angažmana... više>>>