Vaši sagovornici

Sven Thorsten Potthoff

Direktor

David Parkmann

Zamjenik direktora

Amra Šurković

Direktorica DEinternational d.o.o.
Sajmovi
Izvozne inicijative

+387 33 295 914
Write an e-mail

Sanjin Purgić

Poslovne usluge
Sekretar privrednog udruženja Wirtschaftsverein BiH

+387 33 295 913
Write an e-mail

Azra Muhović

Knjigovodstvo i finansije

Ramona Neuse

Skills Expert

+387 33 295 912
Write an e-mail

Mia Kotlo

Asistent na projektu

+387 33 295 910
Write an e-mail

Mirza Karahodža

Office management

+387 33 295 910
Write an e-mail