20 godina Predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini već dvadeset godina savjetuje i informiše njemačke kompanije o bosanskohercegovačkom tržištu te lokalne firme o njemačkom tržištu. Produbljivanje bilateralnih privrednih odnosa je prvotni cilj u jubilarnoj 2017. godini.

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini obilježava 20 godina postojanja koje je započelo 1997. godine, kada je Asocijacija njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (DIHK) osnovala svoje predstavništvo u Sarajevu. Od tog dana, Predstavništvo njemačke privrede u BiH zvanični je predstavnik i zastupnik njemačkih privrednih interesa i promoviše Njemačku kao lokaciju za poslovanje. Osim toga, Predstavništvo putem svog servisnog društva DEinternational d.o.o. njemačkim i domaćim kompanijama pruža usluge te tako podržava njihove vanjskotrgovinske poduhvate.

U 2007. godini, na inicijativu Predstavništva njemačke privrede, 30 njemačkih firmi u BiH se udružilo i osnovalo Udruženje za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa (Wirtschaftsverein BiH). Udruženje svoje članove podržava prije svega kroz umrežavanje te razmjenu informacija i iskustava, a sve to kako bi prepoznali prilike za projekte i poslove, mogućnosti za ostvarivanje saradnje te kako bi izbjegli ili smanjili rizike prilikom poslovanja. Udruženje trenutno broji više od 140 članova. 

U jubilarnoj 2017. godini želimo nastaviti pozitivni razvoj iz prethodnih godina. Fokus ćemo usmjeriti na radne grupe. Cilj nam je da uz vašu pomoć identificiramo poteškoće i uslovne okvire, s kojima se suočavaju pojedinačne branše, te da zajedno s vama djelujemo u pravcu poboljšanja istih. Uspjeh radnih grupa će u velikoj mjeri ovisiti o vašem angažmanu.

U ovoj godini ćemo također nastaviti da usmjeravamo pažnju na regionalne ekonomske izazove. U martu smo u Modriči, u aprilu u Trebinju, u junu se održava naša regionalna konferencija u Bijeljini, u septembru organizujemo okrugli sto u Goraždu, a u novembru smo u BEAR-regiji (Tešanj, Teslić, Žepče).

Dobre i inovativne ideje i poslovne procese ćemo opet nagraditi Inovacijskom nagradom Njemačke privrede. Osim toga, u okviru projekta Bayern Fit for Partnership vodimo jednu grupu bosanskohercegovačkih eksperata iz oblasti hidroenergije u Bavarsku. Obrnuto, iz Njemačke ćemo ugostiti jednu delegaciju njemačkih privrednika, koji će se informisati o mogućnostima saradnje u oblasti bioenergije.

U okviru Inicijative za spajanje dobavljača iz zemalja zapadnog Balkana sa kupcima iz Njemačke, privrednici iz BiH će ponovo imati priliku da se direktno predstave potencijalnim partnerima  u Njemačkoj. Tu priliku će također imati i na Forumu dobavčljača u Pragu (Supply Forum). Serijom seminara Fit for Germany, koje ćemo organizovati tokom godine, želimo vam olakšati ulazak na njemačko tržište.

Ovim bogatim programom podržat ćemo vaše poslovanje u 2017. godini, jer naš cilj je vaš uspijeh.