Predstavništvo njemačke privrede u BiH - AHK BiH

Njemačke vanjskotrgovinske komore, skraćeno AHK, su dio mreže koju čini 130 komora u preko 90 zemalja svijeta. Prisutne su u svim zemljama sa kojima Njemačka ima dobre trgovinske odnose i koje su za njemačku privredu od izuzetnog značaja. AHK mreža je sinonim za iskustvo, know-how, resurse, kapacitete i kontakte te se u skladu s tim po nalogu Savezne vlade angažuje za unapređenje vanjske trgovine Njemačke.

AHK se u Bosni i Hercegovini sastoji od dvije organizacije koje sjede pod jednim krovom: Predstavništva njemačke privrede u BiH i udruženja Wirtschaftsverein BiH.

Predstavništvo njemačke privrede u BiH zvanični je predstavnik njemačke privrede u zemlji i prva kontakt adresa za njemačke firme koje su zainteresovane za bh. tržište. Glavni zadatak Predstavništva u Sarajevu predstavlja pružanje podrške njemačkim i domaćim firmama pri pribavljanju relevantnih informacija o privredi. Njemačka ambasada, agencija za promociju investicija i izvoza „Germany Trade & Invest“ (GTAI) i Njemačko društvo za internacionalnu saradnju (GIZ) su pritom neki od najznačajnijih partnera.

Predstavništvo potencijalnim izlagačima i posjetiocima pruža informacije o njemačkim sajmovima, prije svega o ponudi sajmova u Minhenu, Kelnu i sajma igračaka Spielwarenmesse Nürnberg. Također izdaje publikacije o različitim privrednim granama u BiH i na taj način ukazuje na postojeći potencijal u BiH. Aktuelno je u pripremi Katalog dobavljača iz Bosne i Hercegovine (Zulieferkatalog Bosnien und Herzegowina).

Bitan stub u radu Predstavništva predstavljaju i studijska putovanja u Njemačku odn. iz Njemačke u BiH, čiji je cilj razmjena znanja i informacija. Predstavništvo je u proteklom periodu organizovalo studijska putovanja o temama kao što su energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, u okviru kojih su predstavnicima bh. institucija na konkretnim primjerima primjene prezentovana različita tehnološka rješenja.

Njemačkim i bosanskohercegovačkim firmama dodatnu podršku pruža udruženje Wirtschaftsverein BiH koje fungira kao zastupnik interesa njemačke privrede prema politici i administraciji i svojim članovima pruža platformu za razmjenu informacija i iskustava. Udruženje trenutno broji više od 150 članova.