Stručni seminar: Dokumentacija o transfernim cijenama u praksi

Begin:
24.01.2018 | 09:00
End:
- 14:30
Location:
Hotel Novotel Sarajevo Bristol (Fra Filipa Lastrića 2, 71000 Sarajevo)

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini - AHK BiH i Advantage Austria (ekonomski odjel Austrijske ambasade) u saradnji sa revizorskim i porezno-savjetodavnim društvom Leitner+Leitner Revizija d.o.o. 24. januara 2018. god. u Sarajevu organizuju seminar na temu "Dokumentacija o transfernim cijenama u praksi".

Globalizacijom svjetske privrede dolazi do sve češćeg poslovanja društava u više država odnosno u više poreznih jurisdikcija, čime nastaju multinacionalna društva s poslovnim jedinicama u dvije ili više država. Interne transakcije multinacionalnih društava često nisu tržišno uvjetovane već su predmetom jednostrane odluke vlasnika, internog dogovora ili interne optimizacije.

Izrada dokumentacije o transfernim cijenama je najsloženije i najteže područje primjene poreznog prava. Na seminaru ćete stoga naučiti šta su to transferne cijene, koje su transakcije predmet analize transfernih cijena, kako pripremiti dokumentaciju o transfernim cijenama te kako pripremiti benchmark analizu za potrebe dokumentacije o transfernim cijenama.

Učešće na seminaru je besplatno i ograničeno na dvije osobe iz jedne kompanije.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoje učešće potvrdite putem prijavnog obrasca najkasnije do 22.01.2018.  na email irmela.fatic-adilovic(at)ahk.ba ili faks + 387 33 295920.

Kontakt osoba:
Irmela Fatić-Adilović, Predstavništvo njemačke privrede u BiH, tel.:+387 33 295 911

Directions