Registar članova

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

A

Hadžići / BiH

Projektovanje metalnih fasadnih konstrukcija

3P Service d.o.o.

Derventa / BiH

Kancelarijsko-administrativne uslužne djelatnosti

Meitingen-Waltershofen / DE

Trgovina biogorivom

Ilidža / BiH

Rent-a-car 

Ilidža / BiH

Vađenje ostalih ruda i kamena

Sarajevo / BiH

Advokatska kancelarija

Sarajevo / BiH

Advokatska kancelarija

Sarajevo / BiH

Advokatska kancelarija

Tuzla / BiH

Advokatska kancelarija

Sarajevo / BiH

Advokatska kancelarija

Srebrenik / BiH

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija, procesne opreme, rezervoara

Mostar / BiH

Komunalne usluge, recikliranje

Sarajevo / BiH

Čišćenje objekata; trgovina mašinama i sredstvima za čišćenje

Mostar / BiH

Proizvodnja aluminijuma i aluminijskih legura

Derventa / BiH

Skladištenje, logistika, transport, špedicija

Ljubuški / BiH

Trgovina automobilima i motornim vozilima

Gornji Vakuf - Uskoplje / BiH

Mašinska obrada metala

B

Šamac / BiH

Izrada specijalnih mašina, čeličnih konstrukcija, rezervoara

Sarajevo / BiH

Proizvodnja i trgovina medicinskih pomagala 

Sarajevo / BiH

Rudarstvo, građevinarstvo i niskogradnja

Goražde / BiH

Proizvodnja industrijskih alata

Gračanica / BiH

Prerada plastičnih masa

Sarajevo / BiH

Proizvodnja i distribucija vapna

Kiseljak / BiH

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika, te prijenosnih i pogonskih elemenata

Brčko / BiH

Telekomunikacije, promet i usluge

Bucan & Partner d.o.o.

Ilidža / BiH

Inženjering

C

Kreševo / BiH

Proizvodnja spužve, madraca, jastuka i medicinskih pomagala

Kozarska Dubica / BiH

Prehrambena industrija

Vogošća / BiH

Centar za obrazovanje odraslih

Sarajevo / BiH

Advokatura, konsalting 

Urmitz / DE

Obrada drveta i metala, gradnja čeličnih konstrukcija

Orašje / BiH

Obrada metala

D

Sarajevo / BiH

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Ilidža / BiH

Business & Knowledge process outsourcing

Sarajevo / BiH

Web development & design

Sarajevo / BiH

Posredovanje pri zapošljavanju, privremeno zapošljavanje, istraživanje tržišta i javnog mnijenja

Tuzla / BiH

Projektovanje, inžinjering, proizvodnja i montaža u sektoru elektroenergetike

Banja Luka / BiH

Građevinarstvo

Sarajevo / BiH

Putovanja / Transport

Sarajevo / BiH

Usluga express dostave paketa i koverata 

Doboj Istok / BiH

Transport

Čitluk / BiH

Proizvodnja boja i lakova

E

Cazin / BiH

Posredovanje pri zapošljavanju

Vitez / BiH

Proizvodnja i prodaja namještaja 

Mostar / BiH

Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Sarajevo / BiH

Telekomunikacije, energetika, sistemi upravljanja

Prnjavor / BiH

Zastupništvo različitih firmi i grupa proizvoda (kompresori, alati i sl.)

Banja Luka / BiH

Metalna gradnja

Gračanica / BiH

Proizvodnja SIM kartica i pakovanja, te RFID čitača i kartica

Žepče / BiH

Proizvodnja konfekcije i zaštitne radne odjeće

Tuzla / BiH

Procesna automatika i sistemski inženjering. Projektovanje, isporuka, montaža i puštanje u rad energetskih i industrijskih postrojenja

Grude / BiH

Proizvodnja distribucijskih ormara

Goražde / BiH

Proizvodnja okova

Zvornik / BiH

Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

Brčko Distrikt / BiH

Elektroinstalaterski radovi

Istočno Sarajevo / BiH

Štamparija, proizvodnja i prodaja kancelarijskog i reklamnog materijala

Sarajevo / BiH

Proizvodnja organske hrane

Cazin / BiH

Proizvodnja donera i gastronomija

Srebrenik / BiH

Usluge montaže i održavanja liftova / Proizvodnja metalnih konstrukcija

Sarajevo / BiH

Poslovni portal

Sarajevo / BiH

Transportne usluge

Široki Brijeg / BiH

Opšte mašinske konstrukcije

F

Zvornik / BiH

Proizvodnja proizvoda od gume

Kotor Varoš / BiH

Proizvodnja prozora, vrata, peleta, masivnih ploča

Široki Brijeg / BiH

Prerada i obrada aluminija

Gradačac / BiH

Proizvodnja metalnih konstrukcija, PVC i ALU stolarije

G

Konjic / BiH

Obrada metala 

Travnik / BiH

Proizvodnja dijelova za mašine

H

Vogošća / BiH

Trgovina elektromaterijalom i građevinskim komponentama Hager grupe

Banja Luka / BiH

Proizvodnja farmaceutskih proizvoda 

Srebrenik / BiH

Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo

Široki Brijeg / BiH

Visokogradnja, niskogradnja

Sarajevo / BiH

Hotel

Hotel Štrbački buk d.o.o.

Bihać / BiH

Hotel, gastronomija

Gračanica / BiH

Obrada metala

Tuzla / BiH

Proizvodnja elektrografitnih četkica za el. mašine; grafitnih lopatica i dr.

Inžinjering fluida - hidraulika i pneumatika 

I

Aachen / DE

Trgovinska komora

Mostar / BiH

Trgovina farmaceutskim proizvodima i medicinskom opremom

Tuzla / BiH

Institut za zavarivanje; obuka i certificiranje zavarivača 

Sarajevo / BiH

Transport, špedicija, skladištenje, logistika

Tuzla / BiH

Proizvodnja cipela

J

K

Sarajevo / BiH

Njemačka razvojna banka

Modriča / BiH

Vele- i maloprodaja građevinskih materijala

Zavidovići / BiH

Proizvodnja metalnih konstrukcija i metalnih dijelova

Zavidovići / BiH

Proizvodnja montažnih kuća, građevinske stolarije, lamelirane konstrukcije

Modriča / BiH

Proizvodnja i prodaja voća, voćnih rakija, likera, PVC lajsni

Vareš / BiH

Zdravstveni turizam, edukacija

Ilijaš / BiH

Proizvodnja PVC i Alu prozora i vrata

L

Sarajevo / BiH

Revizija, poresko savjetovanje, konsalting 

Mostar / BiH

Proizvodnja namještaja

M

Ilidža / BiH

Trgovina na veliko motornim vozilima

Tešanj / BiH

Proizvodnja filtera za zrak, ulje i gorivo kao i specijalnih filtera

Sarajevo / BiH

Pravno savjetovanje

Modriča / BiH

Prodaja mineralnih ulja i maziva / konsalting

Tuzla / BiH

Računarsko programiranje

Široki Brijeg / BiH

Distribucija robe široke potrošnje

Tešanj / BiH

Mašinska obrada metala, proizvodnja metalnih konstrukcija

Visoko / BiH

Transport

Bihać / BiH

Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda

Sarajevo / BiH

Proizvodnja i distribucija industrijskih plinova

Široki Brijeg / BiH

Metalna industrija

Jajce / BiH

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Sarajevo / BiH

Proizvodnja softverskih rješenja

Prnjavor / BiH

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Hadžići / BiH

Instalacije za grijanje, klimatizaciju i plin

Čelinac / BiH

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Sarajevo / BiH

Proizvodnja namještaja

N

Sarajevo / BiH

Knjigovodstvo, poresko savjetovanje 

Hagen / DE

Organizovanje putovanja

O

Mostar / BiH

Okolišni konzalting

Modriča / BiH

Proizvodnja PVC i ALU prozora i vrata

Hamburg / DE

Privredno udruženje s fokusom na Istočnu Evropu, Centralnu Aziju i Kavkaz

P

Odžak / BiH

Proizvodnja razvodnih i komandnih ormara; obrada lima i izrada kućišta

Gračanica / BiH

Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa

Gračanica / BiH

Obrada plastike

Sarajevo / BiH

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Široki Brijeg / BiH

Proizvodnja aluminijskih profila, obrada aluminija

Sarajevo / BiH

Poslovna banka 

Živinice / BiH

Prozorski sistemi (PVC) i sistemi vrata 

Sarajevo / BiH

Prevođenje i lektorisanje

Kostajnica / BiH

Proizvodnja kotlova, peći i kamina na drvo i pelet

Mostar / BiH

Internetski portal, internetska televizija

Brčko Distrikt / BiH

Izgradnja i održavanje putne infrastrukture

Sarajevo / BiH

Revizija, poresko i pravno savjetovanje

R

Sarajevo / BiH

Banka

Vitez / BiH

Proizvodnja i trgovina metalnom robom i repromaterijalom u građevini i industriji namještaja

Sarajevo / BiH

Turistička agencija

Zenica / BiH

Proizvodnja i montaža industrijskih postrojenja i cijevnih sistema

Zagreb / HR

Trgovina na veliko

Vitez / BiH

Obrada metala (izrada zupčanika, osovina, lančanica, kućišta)

S

Laktaši / BiH

Trgovina na veliko hranom za životinje

Gornji Vakuf - Uskoplje / BiH

Metalna i automobilska industrija

Sarajevo / BiH

Međunarodna špedicija i transport

Ilidža / BiH

Trgovina ostalim motornim vozilima

Zavidovići / BiH

Projektiranje, inženjering, nadzor i izvođenje građevinskih radova

Sarajevo / BiH 

Advokatska kancelarija

Mostar / BiH 

Metalna industrija 

Žepče / BiH 

Proizvodnja autocisterni i prikolica; obrada metala; cestovni prijevoz roba

Vogošća / BiH

Trgovina vozilima Mercedes-Benz

Sarajevo / BiH

Marketinška agencija

Sarajevo / BiH

Arhitektonsko-inžinjerske usluge

T

Sarajevo / BiH

Savjetovanje, projektovanje i outsourcing

Sarajevo / BiH

Management-Consulting

Derventa / BiH

Obrada i prerada metala

Mostar / BiH

Proizvodnja profesionalne zaštitne i radne odjeće

Široki Brijeg / BiH

Proizvodnja i veleprodaja elektroinstalacijskog materijala i prerada plastičnih masa

Rogatica / BiH

Ugostiteljstvo i turizam

Gradiška / BiH

Proizvodnja, konsalting, inženjering, trgovina

TMD Dommers Lighting d.o.o.

Gradačac / BiH

Proizvodnja rasvjetnih tijela

Gradačac / BiH

Mašinska obrada metala

Sarajevo / BiH 

Certifikacijska kuća

Kakanj / BiH 

Proizvodnja i prodaja cementa i betona 

Hadžići / BiH

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

U

Sarajevo / BiH

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

V

Laktaši / BiH

Proizvodnja metalnih proizvoda

Sarajevo / BiH 

Proizvodnja cijevi za provod goriva i sistema vodova za automobilsku industriju

Žepče / BiH

Proizvodnja metalnih proizvoda

Banja Luka / BiH

Proizvodnja alata

Vogošća / BiH

Automobilska industrija

W

Gradačac / BiH

Livnica aluminijskih dijelova

Sarajevo / BiH

Računarsko programiranje

Sarajevo / BiH

IT-usluge

X

Tuzla / BiH 

Proizvodnja porobetona

Z

Mostar / BiH

Kontrola i inžinjering

Tešanj / BiH

Obrada metala (tokarenje, glodanje, ozubljivanje, brušenje)

Zainteresovani ste za članstvo?

Kontaktirajte nas. Rado ćemo odgovoriti na Vaša pitanja.

Kontakt osoba:

Sanjin Purgić

Tel: +387 33 295 913

sanjin.purgic(at)ahk.ba