Premium članstvo

Povećajte svoju vidljivost!

Premium članstvo Vašoj kompaniji osigurava povećani publicitet, poboljšanje imidža, te ćete uživati u nizu drugih pogodnosti i popusta.

Vaše pogodnosti

  • Osnovna godišnja članarina
  • Vaš logotip na početnoj stranici AHK BiH
  • Vaš logo odn. naziv kompanije u publikacijama odn. na socijalnim mrežama AHK BiH
  • Promo desk na glavnim događajima
  • Naziv kompanije u signaturi e-maila AHK BiH (20.000 e-mailova godišnje)

Glavni događaji: Novogodišnji prijem, Skupština članova, Ljetna proslava

Zainteresovani ste?

Ponuda za Premium članstvo je ograničena na maks. 8 kompanija.

Kontaktirajte nas da biste više saznali.

Vaša kontakt osoba: Sanjin Purgić

+387 33 29 59 13 | sanjin.purgic(at)ahk.ba