Budite dio mreže

Privredno udruženje Wirtschaftsverein BiH sa svojih trenutno više od 170 članova/kompanija predstavlja najveće bilateralno privredno udruženje u Bosni i Hercegovini. Osnovano je 2007. god. na inicijativu Predstavništva njemačke privrede i brojnih njemačkih kompanija u BiH, a fungira kao zastupnik interesa njemačke privrede prema politici i administraciji, te svojim članovima pruža platformu za razmjenu informacija i iskustava u bilateralnom poslovanju.

Kao član našeg udruženja postajete dio naše njemačko-bosanskohercegovačke poslovne mreže. Članstvo Vam omogućava pristup platformi specijaliziranoj za bilateralne privredne odnose između Njemačke i Bosne i Hercegovine. AHK Bosna i Hercegovina je prvi kontakt i polazna tačka za njemačke firme koje se interesuju za bosanskohercegovačko tržište, te shodno tome i lokalnim firmama pruža informacije o mogućnostima saradnje s njima.

Pet dobrih razloga za članstvo

Networking

Kao član udruženja Wirtschaftsverein BiH dobivate pozivnice za sve događaje koje naša komora organizuje. Na taj način imate mogućnost da proširite mrežu Vaših poznanstava i ostvarite kontakt sa novim klijentima, partnerima i bitnim predstavnicima iz oblasti politike i ekonomije.

Stručno znanje i kompetentnost

Članovi po povoljnijim uslovima mogu koristiti naše usluge. Iskoristite stručno znanje i kompetentnost naših višejezičnih stručnjaka.

Zastupanje interesa

Kao veza između privrede i politike zastupamo interese naših članova pred ministarstvima, državnim ustanovama i institucijama. Pored toga nudimo i platformu za stručnu razmjenu informacija i iskustava.

Informisanost

Redovno pripremamo aktuelne informacije o privredi i branšama u Bosni i Hercegovini i šaljemo iste putem našeg newsletter-a i web stranice.

Promocija Vaše firme

  • Nove članove besplatno predstavljamo u našem newsletter-u
  • Članove unosimo u Registar članova AHK, kao i liste često traženih usluga, koje se po upitu stavljaju na raspolaganje interesentima
  • Članovi su zastupljeni sa logom na stranici AHK i dobit će besplatan link na njihovu web stranicu
  • Članovi se prioritetno tretiraju kod upita od strane domaće i inostrane štampe, navode kao referenca ili preporučuju kao direktni sagovornici. Članovi udruženja Wirtschaftsverein BiH se također prioritetno posreduju u slučaju upita od strane domaćih i inostranih delegacijskih posjeta firmama
  • Našim članicama pružamo mogućnost organizovanja individualnih prezentacija firme, marketinških i PR aktivnosti po povoljnijim uslovima
  • Objavljivanjem oglasa u našim medijima (newsletter, web stranica) se povećava vidljivost Vaše firme

Imate li pitanja?

Rado ćemo Vam pomoći.

Kontakt osoba:

Sanjin Purgić

T: +387 33 295 913

sanjin.purgic(at)ahk.ba