U pripremi Adresar njemačkih preduzeća u Bosni i Hercegovini

24.08.17

Adresar njemačkih preduzeća u Bosni i Hercegovini je publikacija čija prethodna izdanja su godišnje bilježila više stotina narudžbi i mnogostruko više pregleda na web-stranici Predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini. Publikacija je nailazila na interes poduzetnika, institucija i organizacija, novinara, studenata i svih drugih društvenih grupa, kako u BiH tako i u Njemačkoj. Predstavništvo njemačke privrede u BiH ove godine priprema aktualizirano izdanje i to u elektronskoj i u printanoj formi.

U Adresaru će biti navedene sve kompanije koje sadrže udio njemačkog kapitala, a one će biti predstavljene sa osnovnim podacima kao što su naziv firme (po abecednom redu), djelatnost, adresa, broj telefona i faksa, e-mail, kontakt osoba (po želji) i web stranica. Objavljivanje osnovnih podataka je besplatno. Također Vam pružamo mogućnost prominentnijeg predstavljanja kompanije uz objavljivanje logotipa ili komercijalnog oglasa.

Ukoliko i Vaša kompanija spada u ovu kategoriju, molimo da nam do 12.09.2017. god. putem predviđenog formulara dostavite aktuelne podatke.

U slučaju dodatnih pitanja, možete nas rado kontaktirati putem telefona 033 / 295 910 ili e-maila info(at)ahk.ba.

Cjenovnik oglašavanja

Narudžbenica